Reforma interior d’un habitatge

Descripció

Barcelona

Reforma interior d’un habitatge en un edifici plurifamiliar, a Barcelona.

Detalls

Any

— 2011

Projectes relacionats