Ordenació de “La Vinya d’En Petaca”.

Descripció

Sant Pere de Ribes

Segon premi en el concurs d’idees per l’ordenació de “La Vinya d’En Petaca”, amb plaça pública, edifici per l’Ajuntament, comissaria per a Policia Local i diversos edificis d’habitatges. A Sant Pere de Ribes.
El primer premi va ser declarat desert.

Detalls

Any

— 2000

Projectes relacionats