Casa Poch

Descripció

Vilanova i la Geltrú

Habitatge unifamiliar entre mitgeres en cantonada, a Vilanova i la Geltrú.

Detalls

Any

— 2000

Projectes relacionats