Casa Masip

Descripció

1996. Sant Cugat del Vallès

Habitatge unifamiliar aïllat en una parcel·la en cantonada, a Sant Cugat del Vallès. (1996)

Detalls

Any

— 1996

Projectes relacionats