Casa García

Descripció

Vilanova i la Geltrú

Habitatge unifamiliar entre mitgeres, al centre de Vilanova i la Geltrú.

Detalls

Any

— 2002

Projectes relacionats